Galaktická liga

2.6.20 - Gediman - Komentáře (0)
Trvání: 127 ALE – ? ALE
Vůdce: Darth Badon, poté Prezident (od roku 128 ALE), poté tři Konzulové (od roku 161 ALE)
Centrum: Coruscant, poté Corellia
Galaktická liga

Galaktická liga vznikla reformou Nového impéria, kterou provedl Darth Badon v roce 127 ALE. Badon přestal rozlišovat mezi temnou a světlou stranou Síly. Chtěl svému lidu zajistit blahobyt. Chtěl, aby galaxie přestala vnímat Nové impérium jako sílu zla. Galaktická liga byla liberální a soustředila se na ekonomický růst. Omezila počty ozbrojených sil, i když na druhou stranu zvýšila jejich kvalitu. Navázala diplomatické kontakty s Novou republikou. Liga se proměnila v demokratický stát, ovšem Darth Badon si ponechal své vedoucí postavení – tajně používal svůj vliv k potlačení opozice.

Po smrti Badona v roce 128 ALE Galaktická liga pohltila oslabenou Novou republiku a do čela byl zvolen Prezident, velkoadmirál Wilcon. V následujících letech proběhlo několik reforem, během kterých Liga přijala některé republikové zákony. Stále ale zůstala dosti militarizovaná, a i svojí strukturou připomínala Galaktické impérium a jeho následnické státy. Nový řád Jedi byl brzy povolán, aby bránil Ligu a mír a spravedlnost v galaxii, jako za časů Galaktického federačního triumvirátu. V roce 145 ALE se řád vrátil do svého tradičního chrámu na Coruscantu.

V roce 158 ALE Prezident Onbelik zradil Ligu a přidal se k Sithům jako Velkomoff.

V roce 161 ALE byl zavražděn následující Prezident Mane Darmon. Systém následkem toho prodělal reformu: moc byla rozdělena mezi tři Konzuly.


League Army – Pozemní armáda. Jejími standardními vojáky jsou League Army Troopers. Elitními vojáky pro zvláštní operace jsou League Army Special Missions Troopers.

Maritime Division – Vodní námořnictvo, spadá pod League Army.

League Navy – Vesmírné námořnictvo. Jeho standardními vojáky jsou League Navy Troopers, kteří zajišťují bezpečnost na lodích a stanicích. Elitními vojáky pro zvláštní operace jsou League Navy Commando.

League Starfighter Corps – Letectvo, spadá pod League Navy.

League Navy Intelligence – Námořní rozvědka, spadá pod League Navy.

Stormtrooper Corps – Elitní jednotky rychlého nasazení. Do jejich řad mohou i nelidské rasy.

League Intelligence (LI) – Rozvědka.

League Diplomatic Corps – Diplomatická sekce ozbrojených sil. Jejím úkolem je vyjednávat s cizími planetami a začleňovat je do Ligy. Známá také jako Diplomatic Service či Diplo-Serv.

Senate Guard – Garda chránící Senát, Senátory a Prezidenta, později Konzuly. Členové nosí modrá brnění a pláště. Známá také jako Blue Guard nebo League Guard.

Ligový řád Šedých Jediů – Řád uživatelů Síly, kteří fungují jako elitní vojáci. Používají světlou i temnou stranu Síly. Sídlem řádu je Coruscant. Byl vyhlazen Aliancí spásy v roce 128 ALE.

Ligové společenství Síly – Skupina uživatelů světlé i temné strany Síly, která funguje jako Badonův poradní koncil. Shromažďuje a cvičí adepty pro Ligový řád Šedých Jediů. Sídlem společenství je Korriban. Bylo vyhlazeno Aliancí spásy v roce 128 ALE.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0123 vteřin