Síla

5.1.20 - Gediman - Komentáře (0)
Síla a její schopnosti.
Narušení Síly je efekt, ke kterému dojde, když současně zemře velké množství bytostí na určitém místě. Někdy je vyvolán ale i různými nepřirozenými jevy, například když je bytost uměle posílena Sílou nebo je nějakou jinou anomálií v Síle (např. Darth Nihilus). Narušení Síly je možné cítit na velkou vzdálenost. Když mezi dvěma uživateli Síly existuje nějaké silné pouto (např. příbuzní, mistr a učedník) a jeden z nich zemře, ten druhý to vycítí jako narušení v Síle.

Když obzvláště mocný uživatel temné strany Síly zemře, může dojít k uvolnění energie. Když Palpatine zemřel následkem pádu do šachty druhé Hvězdy smrti, vypustil mocný výboj. Energie má obvykle modrou barvu.

Uživatel Síly se může naučit techniku, díky které se po smrti může zjevovat jako duch a promlouvat s živými. Jediové mohou existovat jako duchové bez vedlejších efektů, ovšem pro duchy Sithů je takováto existence mučivá a časem proto zešílejí. Duchové Sithů mají také omezené možnosti interakce se světem živých.

Velmi vzácným jevem je tzv. Prázdnota v Síle (Void in the Force), což je živá bytost, která neexistuje v Síle. Je označována také jako Force Blank. Takovou bytost uživatel Síly nemůže vycítit. Force Blank dokonce umí zablokovat přístup k Síle uživatelům ve svém okolí a odstranit Sílu z krystalů kyber.

Midi-chloriany
Midi-chloriany jsou inteligentní mikroorganizmy, které žijí v symbióze uvnitř buněk všech živých tvorů. Jsou propojeny vlastním kolektivním vědomím. Nadprůměrný počet midi-chlorianů v buňce znamená, že bytost je citlivá na Sílu a umí ji ovládat. Midi-chloriany se poprvé objevili na tajemné planetě v centru galaxie, která je známá jako Planeta Síly.

Nexus Síly
Nexus je místo, kde je přítomnost Síly obzvláště velká. Známými Nexusy Síly je například Jeskyně zla na planetě Dagobah, Údolí Temných pánů na planetě Korriban, Údolí Jediů na planetě Ruusan nebo hora, na které stojí Chrám Jediů na planetě Coruscant. Největším Nexusem Síly v galaxii je planeta Mortis.

Síla


Neutrální:
Mohou je používat uživatelé světlé i temné strany Síly.

Speed – Uživatel se pohybuje mnohem rychleji a má rychlejší reflexy.

Sight – Uživatel vidí ve tmě a skrze zdi.

Smell – Uživatel má lepší čich.

Listening – Uživatel má lepší sluch.

Farseeing – Uživatel vidí události, které se dějí daleko od něj, i mimo výhled.

Vision – Uživatel vidí záblesky budoucnosti nebo minulosti.

Empathy – Uživatel cítí emoce ostatních bytostí.

Telepathy – Uživatel umí komunikovat telepaticky na dlouhé vzdálenosti a umí i číst cizí myšlenky.

Illusion – Uživatel umí ostatním bytostem vyvolat realistické iluze.

Projection (Similfuturus) – Uživatel umí vytvořit projekci sebe sama, falešného dvojníka. Může skrze něj vnímat okolí a používat jiné schopnosti Síly. Uživatel se však po celou dobu musí soustředit, jakmile je vyrušen, dvojník zmizí.

Tapas – Uživatel si umí udržet tělesnou teplotu i v extrémním chladu.

Jump – Uživatel umí skákat do extrémní vzdálenosti i výšky, umí také bezpečně spadnout z velké výšky.

Levitation – Uživatel se umí vznášet nízko nad zemí.

Flight – Uživatel umí létat, resp. vznášet se vysoko nad zemí.

Wind – Uživatel umí telekineticky ovládnout vzduch a vyvolat vítr či tornádo.

Pull – Uživatel umí telekineticky přitáhnout objekt.

Push – Uživatel umí telekineticky odhodit objekt.

Barrier – Uživatel umí vytvořit ochranný štít kolem sebe a svého blízkého okolí.

Choke – Uživatel umí škrtit bytost na dálku. Používá se to jako forma trestu nebo mučení.

Grip – Uživatel umí chytit objekt na dálku a libovolně ho přesunovat (např. zvednout nad zem)

Crush – Uživatel umí rozdrtit objekt na dálku.

Cloak – Uživatel se umí zneviditelnit, není možné ho ani slyšet.

Stealth – Uživatel zakryje svoji příslušnost v Síle (světlá/temná strana), svoji schopnost používat Sílu nebo svoji přítomnost v Síle (není možné ho vycítit).

Absorb (Tutaminis) – Uživatel umí pohltit energii, například výstřel blasteru, blesků Síly nebo dokonce i čepel světelného meče. Pohlcenou energii umí rozptýlit nebo použít k nabití své vlastní schopnosti Síly.

Thought Shield – Uživatel si umí vytvořit obranu proti telepatii a schopnostem, které ovládají či jinak manipulují s myslí.

Hibernation Trance – Uživatel umí meditací vstoupit do stavu hibernace, kdy se jeví jako mrtvý. S nitrožilním přísunem vody a živin může takto vydržet až rok.

Teleport – Velmi vzácná schopnost, která uživateli dovoluje teleportovat se na jiné místo.

Battle Meditation – Uživatel umí posílit morálku spolubojovníků a oslabit morálku nepřítele. Tato schopnost dokáže zvrátit průběh celé bitvy.Světlé:
Mohou je používat jen uživatelé světlé strany Síly.

Healing – Uživatel umí urychlit hojení sobě i jiné bytosti.

Stun – Uživatel umí omráčit bytost.

Mind Trick – Uživatel umí ovlivnit mysl bytosti se slabou vůlí.

Blinding – Uživatel umí dočasně oslepit bytosti v okolí.

Revitalize – Uživatel umí zahnat únavu v jiné bytosti, může ji i vzkřísit z bezvědomí.

Morichro – Uživatel umí jiné bytosti zpomalit životní funkce a uložit ji tak do hibernace. Tato schopnost je mezi Jedii zakázaná (až na výjimky).

Electric Judgment – Uživatel umí vrhat elektrické blesky, jakožto projev smyslu pro spravedlnost. Blesky mohou být vykryty světelným mečem. Tato schopnost je mezi Jedii zakázaná (až na výjimky).

Malacia – Uživatel umí jiné bytosti způsobit silnou závrať. Bytost nemůže udržet rovnováhu, je zneškodněna.

Enlightenment – Uživatel umí dočasně zvýšit efektivitu svých ostatních schopností Síly.

Serenity – Uživatel umí provést speciální meditaci, během které posílí své soustředění a schopnosti Síly.

Light – Uživatel umí vypustit záblesk světla, který dokáže narušit spojení cíle s temnou stranou Síly. Záblesk dokáže narušit či zrušit efekty temné strany Síly v místech, věcech i bytostech.

Sever Force – Velmi mocná schopnost. Uživatel umí odtrhnout od Síly jiného uživatele. Může to být dočasné i trvalé.Temné:
Mohou je používat jen uživatelé temné strany Síly.

Drain – Uživatel umí vysávat životní sílu z jiné bytosti, čímž se sám posiluje a léčí.

Lightning – Uživatel umí vrhat ničivé blesky, které způsobují silnou bolest. Blesky mohou být vykryty světelným mečem.

Kinetite – Uživatel umí vrhat energetickou kouli z koncentrovaných blesků, která funguje jako ničivý projektil.

Mind Control – Uživatel umí ovládnout mysl bytosti se slabou vůlí a používat ji jako loutku.

Memory Rub – Uživatel umí vymazat či změnit vzpomínky cílové bytosti.

Corruption – Uživatel umí obrátit spojence proti sobě.

Destruction – Uživatel umí vrhnout kouli energie, která v místě dopadu silně vybuchne.

Rage – Uživatel si může zvýšit zuřivost, rychlost a sílu, ovšem poté je vyčerpán.

Shadow – Uživatel může vytvořit vlastní mentální projekci na velké vzdálenosti a vidět očima této projekce. Projekce je neviditelná.

Deadly Sight – Uživatel je schopen popálit bytosti, na které pohlédne.

Mechu-deru – Uživatel je schopen ovládat stroje pouhou myslí.

Transfer Essence – Velmi mocná schopnost. Uživatel dokáže přesunout svoji duši do jiného těla. Může tak unikat smrti.

Thought Bomb – Velmi mocná schopnost. Dokáže zničit všechny uživatele Síly v dosahu exploze a pohltit jejich duše. Ty jsou uvězněny a mučeny uvnitř stříbřité koule, která se utvoří v epicentru, a to tak dlouho, dokud je někdo nevysvobodí. Tuto schopnost je možné seslat během rituálu, kterého se účastní více uživatelů. Jejich mysl se během něj spojí do jedné.

Storm – Velmi mocná schopnost. Uživatel umí vytvořit hyperprostorové červí díry, které narušují prostor. Jsou schopné ničit vesmírné lodě i povrch planety a také přesouvat objekty na mezihvězdné vzdálenosti. Bouři je velmi obtížné kontrolovat.


Úvod | Projekt Void © 2009-2023
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.006 vteřin