Oficiální frakce

29.3.19 - Gediman - Komentáře (3)
Stručný přehled oficiálních frakcí podle linie Legends. Seřazeno podle roku založení.
Nekonečné impérium
Trvání: ? BBY – 25.200 BBY
První galaktický stát. Centrem byla planeta Lehon. Vůdce říše nesl titul Over-Predor.

Galaktická republika
Trvání: 25.053 BBY – 19 BBY
Známá též jako Stará republika. Nejdéle trvající galaktický stát. Centrem byla planeta Coruscant. Darth Sidious ji nakonec reformoval na Galaktické impérium.

Sithská říše
Trvání: 6.900 BBY – 5.000 BBY
Známá též jako Stará sithská říše. Centrem byla planeta Korriban, poté Ziost. Nakonec byla reformována na Pravou Sithskou říši.

Chisská ascendence
Trvání: cca 5.000 BBY – ? ABY
Známá též jako Chisská říše. Nachází se v Neznámých oblastech. Centrem je planeta Csilla. Vůdce říše nese titul Aristocra.

Pravá Sithská říše
Trvání: 4.980 BBY – cca 3.600 BBY
Sithská říše v období po Velké hyperprostorové válce. Vznikla reformou Sithské říše. Centrem byla planeta Dromund Kaas. Dlouhou dobu existovala v utajení pod vedením císaře Vitiata. Ve známé části galaxie zatím vznikly menší sithské frakce – Exar Kunova Sithská říše, Darth Revanova Sithská říše a poté Sithský triumvirát. Pravá Sithská říše vystoupila z utajení roku 3.681 BBY, během Bitvy o Korriban. Nakonec byla poražena, ale po mnoha staletích obnovena ve formě frakce Nových Sithů.

Hapeské konsorcium
Trvání: cca 4.050 BBY – ? ABY
Centrem je planeta Hapes. Vůdcem říše je vždy žena, nese titul Královna Matka.

Exar Kunova Sithská říše
Trvání: 3.997 BBY – 3.996 BBY
Sithská říše v období Velké sithské války. Zakladatelem a vůdcem byl Exar Kun. Nakonec byla poražena, ale po mnoha letech obnovena ve formě Darth Revanovy Sithské říše.

Darth Revanova Sithská říše
Trvání: 3.959 BBY – 3.955 BBY
Sithská říše v období Jedijské občanské války. Zakladatelem a vůdcem byl Darth Revan, poté Darth Malak. Centrem byla planeta Korriban, poté Lehon. Po porážce se její zbytky přeměnily na Sithský triumvirát.

Sithský triumvirát
Trvání: 3.955 BBY – 3.951 BBY
Vznikl ze zbytků Darth Revanovy Sithské říše. Vůdci byli společně Darth Traya, Darth Nihilus a Darth Sion. Centrem byla planeta Malachor V.

Nová říše
Trvání: 3.641 BBY
Trvala jen jeden rok. Zakladatelem a vůdcem byl Darth Malgus.

Věčná říše
Trvání: ? BBY – 3.632 BBY
Známá též jako Říše Zakuulu. Zakladatelem byl císař Valkorion (ve skutečnosti Vitiate). Centrem byla planeta Zakuul. Nakonec se reformovala na Věčnou alianci.

Věčná aliance
Trvání: 3.632 BBY – ? BBY
Vznikla reformou Věčné říše.

Noví Sithové
Trvání: 2.000 BBY – cca 1.100 BBY
Frakce známá též jako Nová sithská říše. Vznikla z Pravé Sithské říše. Jejím zakladatelem a vůdcem byl Darth Ruin. Nakonec se reformovala na Bratrstvo temnoty.

Bratrstvo temnoty
Trvání: 1.010 BBY – 1.000 BBY
Vzniklo z frakce Nových Sithů. Jeho zakladatelem byl Skere Kaan. Centrem byla planeta Korriban. Členem Bratrstva temnoty byl také Darth Bane. Pomocí intrik způsobil jeho zničení a spolu se svojí učednicí Darth Zannah zmizel pryč. Vytvořil Pravidlo dvou a řád Sith od těch dob neměl žádnou říši – až do vzniku Galaktického impéria operoval jen v utajení.

Konfederace nezávislých systémů (CIS)
Trvání: 24 BBY – 19 BBY
Známá také jako Separatistická aliance. Centrem byla planeta Geonosis, poté Raxus. Vůdcem byl hrabě Dooku (Darth Tyranus), poté generál Grievous.

Separatistické zbytky
Trvání: 19 BBY – 2 BBY
Malé frakce, které zbyly po porážce CIS. Patřil sem například Obchodní federační odpor, kterému velel Vezír Marath Vooro. Některé se nakonec přidaly do Aliance za obnovu republiky.

Galaktické impérium
Trvání: 19 BBY – 4 ABY
Známé též jako Staré galaktické impérium nebo První galaktické impérium. Vzniklo reformou Galaktické republiky. Centrem byla planeta Coruscant. Po smrti Darth Sidiouse se rozpadlo na mnoho frakcí, mezi které patří Zsinjova říše, Temné impérium, Eriadská autorita, Obnovené impérium, Znovuzrozené impérium, Imperiální jádro, Frakce X1 a Pentastarské seskupení mocností.

Říše Ruky
Trvání: 19/10 BBY – ? ABY
Menší říše tajně založená Velkoadmirálem Thrawnem. Kombinovala ideály Galaktického impéria a Chisské ascendence. Jejím úkolem bylo chránit galaxii před invazí Yuuzhan Vongů. Nacházela se v Neznámých oblastech. Centrem byla planeta Nirauan.

Corporate Sector Authority (CSA)
Trvání: cca 19 BBY – ? ABY
Nezávislá megakorporace založená krátce po vzniku Galaktického impéria v oblasti zvané Korporační sektor. Centrem je planeta Etti IV. Vůdce nese titul ExO.

Impérium Ssi-ruuvi
Trvání: ? BBY – ? ABY
Nachází se v Neznámých oblastech. Centrem je planeta Lwhekk. Vůdce říše nese titul Shreeftut.

Aliance za obnovu republiky
Trvání: 2 BBY – 4 ABY
Známá též jako Rebelská aliance. Nakonec se reformovala na Alianci svobodných planet.

Zsinjova říše
Trvání: 4 ABY – 8 ABY
Jedna z frakcí, která vznikla po rozpadu Galaktického impéria. Zakladatelem a vůdcem byl válečný pán Zsinj. Centrem byla planeta Serenno, poté Dathomir.

Temné impérium
Trvání: 4 ABY – 11 ABY
Jedna z frakcí, která vznikla po rozpadu Galaktického impéria. Zakladatelem a vůdcem byl reinkarnovaný Darth Sidious. Centrem byla planeta Byss. Poté se reformovalo na Karmínové impérium.

Eriadská autorita
Trvání: 4 ABY – 12 ABY
Jedna z frakcí, která vznikla po rozpadu Galaktického impéria. Zakladatelem a vůdcem byl admirál Sander Delvardus. Centrem byla planeta Eriadu, poté Kampe.

Obnovené impérium
Trvání: 4 ABY – 13 ABY
Zpočátku známé jako Kaarenthský disent. Odmítalo členství v Imperiálním zůstatku. Používalo bojovou techniku Staré republiky z dob Klonových válek. Vůdcem říše byl admirál Ennix Devian. Centrem byla planeta RZ7-6113-23.

Znovuzrozené impérium
Trvání: 4 ABY – 14 ABY
Jedna z frakcí, která vznikla po rozpadu Galaktického impéria. Zakladatelem a vůdcem byl Lord Hethrir, Temný Jedi. Velitel ozbrojených sil byl admirál Galak Fyyar a vůdce Znovuzrozených, kultu Temných Jediů, byl Temný Jedi Desann. Centrem byla mobilní stanice Rebirth.

Imperiální jádro
Trvání: 4 ABY – ? ABY
Jedna z frakcí, která vznikla po rozpadu Galaktického impéria. Zakladatelkou a vůdkyní byla admirálka Natasi Daala.

Frakce X1
Trvání: 4 ABY – ? ABY
Jedna z frakcí, která vznikla po rozpadu Galaktického impéria. Zakladatelem a vůdcem byl X1, klon Jedie Falona Greye. Centrem byla planeta Vjun.

Pentastarské seskupení mocností
Trvání: 4 ABY – 12 ABY
Jedna z frakcí, která vznikla po rozpadu Galaktického impéria. Zakladatelem a vůdcem byl Velkomoff Ardus Kaine. Centrem byla planeta Entralla. Frakce byla začleněna do Imperiálního zůstatku.

Aliance svobodných planet
Trvání: 4 ABY
Vznikla reformou Aliance za obnovu republiky. Trvala jen jeden měsíc. Poté se reformovala na Novou republiku.

Nová republika
Trvání: 4 ABY – 28 ABY
Známá též jako Nová galaktická republika nebo Druhá galaktická republika. Vznikla reformou Aliance svobodných planet. První vůdkyní byla Mon Mothma. Nakonec se reformovala na Galaktickou federaci svobodných aliancí.

Trioculova říše
Trvání: 5 ABY
Trvala jen jeden rok. Vůdcem byl císař Trioculus. Tato frakce byla založena intrikami nově vzniklého Centrálního výboru Velkomoffů, který tak chtěl získat moc z rukou Ysanne Isard (ředitelky Imperiální rozvědky) a všech ostatních imperiálních frakcí: vydával Triocula za Palpatinova syna a tedy za právoplatného následníka. Centrem byla loď Moffship.

Thrawnova konfederace
Trvání: 8 ABY – 9 ABY
Známá též jako Thrawnova říše. Vůdcem říše byl Velkoadmirál Thrawn. Byla prvním pokusem o sjednocení imperiálních frakcí, nakonec byla začleněna do Temného impéria.

Karmínové impérium
Trvání: 11 ABY
Vzniklo reformou Temného impéria. Trvalo necelý rok. Zakladatelem a vůdcem byl Carnor Jax. Centrem byla planeta Ord Cantrell. Frakce byla začleněna do Imperiálního zůstatku.

Spojené flotily válečných pánů
Trvání: 12 ABY
Trvaly jen jeden rok. Zakladatelkou a vůdkyní byla admirálka Natasi Daala, poté admirál Gilad Pellaeon. Frakce byla začleněna do Imperiálního zůstatku.

Imperiální zůstatek
Trvání: 12 ABY – 44/127 ABY
Stát, který vznikl seskupením jednotlivých imperiálních frakcí. Centrem byla planeta Orinda, poté Bastion. Nakonec se reformoval na Felovo impérium.

Druhé impérium
Trvání: 19 ABY – 25 ABY
Frakce, která se odtrhla z Imperiálního zůstatku. Vůdcem říše byl Darth Sidious, ve skutečnosti se ale jednalo jen o hologram, který ovládala čtveřice Císařových Královských gardistů. Hlavními veliteli byl Temný Jedi Brakiss a Noční sestra Tamith Kai.

Říše Yuuzhan Vongů
Trvání: 27 ABY – 29 ABY
Velká říše, kterou založila invazní rasa Yuuzhan Vongů. Centrem byla planeta Coruscant (přejmenovaná na Yuuzhan‘tar). Zakladatelem a vůdcem byl Nejvyšší Overlord Shimrra Jamaane.

Felovo impérium
Trvání: 44/127 ABY – 130 ABY
Říše, které vládla dynastie Fel. Jejím cílem bylo obnovit bývalou slávu Galaktického impéria. Centrem byla planeta Bastion, v posledním roce potom Coruscant. Posledním vládcem byl císař Roan Fel. Jeho spojenec Darth Krayt ho zradil, svrhl a říši reformoval na nové Galaktické impérium. Fel a jeho loajalisté založili Impérium v exilu.

Galaktická federace svobodných aliancí
Trvání: 28 ABY – 130 ABY
Známá též jako Galaktická aliance. Vznikla reformou Nové republiky. Nakonec byla poražena Felovým impériem. Přeživší založili Galaktický alianční zůstatek.

Darth Kraytovo Galaktické impérium
Trvání: 130 ABY – 138 ABY
Známé též jako Nové galaktické impérium nebo Druhé galaktické impérium. Vzniklo reformou Felova impéria. Centrem byla planeta Coruscant.

Impérium v exilu
Trvání: 130 ABY – 138 ABY
Založili ho Roan Fel a jeho loajalisté, kteří uprchli před Darth Kraytem. Centrem byla planeta Bastion. Nakonec se reformovalo na Galaktický federační triumvirát.

Galaktický alianční zůstatek
Trvání: 130 ABY – 138 ABY
Založili ho přeživší z poražené Galaktické aliance. Nakonec se reformoval na Galaktický federační triumvirát.

Galaktický federační triumvirát
Trvání: 138 ABY – ? ABY
Vznikl spojením Impéria v exilu, Galaktického aliančního zůstatku a Nového řádu Jedi. Centrem byla planeta Coruscant.


Úvod | Projekt Void © 2009-2019
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0028 vteřin